DISSOLUCIONS REGULADORES, AMORTIGUADORES O TAMPÓ (Adicional - Aplicacions)

DISSOLUCIONS REGULADORES, AMORTIGUADORES O TAMPÓ

Aquestes dissolucions són aquelles en les que pH apenes varia a l’afegir, en xiquetes quantitats, altres electròlits que formen ions H3O+ (és a dir afegir àcid) o ions OH- (és a dir afegir base). Aquestes dissolucions contenen dues espècies químiques d’una banda una que és capaç de reaccionar amb els ions H3O+ quan s’afegeix un àcid, i d’una altra l’altra espècie que es capaç de  reaccionar amb els ions OH- quan s’afegeix una base Estan formades normalment per una cocentració elevada d'un àcid feble (per exemple àcid acètic) i una sal de la seua base conjugada (per exemple acetat de sodi) o bé, per una concentració de base feble (NH3) i d'una sal de la seua base conjugada (sal d'amoni, NH4Cl). En la teoria de Brönsted-Lowry, una dissolució d'àcid i la seua base conjugada en quantitats iguals tindria un pH igual a seu pKa.

Considerem el cas d'una dissolució reguladora formada per àcid acètic i acetat de sodi. Si a aquesta dissolució se li afegeix una certa quantitat de:

Es esmorteeix l'efecte àcid originat per l'addició d'àcid, i

 Es esmorteeix l'efecte alcalí originat per l'addició de base.Exercici. Calculeu la concentració de totes les espècies en equilibri en dissoldre 0.26 mols de NaOH i 0.10 mols de H3PO4 en aigua, fins un volum final de 1.0 L. És una dissolució tampó?

Dades: pKi(H3PO4) = 2.15, 7.20 i 12.40.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Comentaris